2016 Election Cycle

Todd Barton - Expenditures
Date Entity Amount Purpose
Aug 06, 2016 Todd Barton
3621 N Point Rd
Osprey, FL 34229
$2.16 DIS mileage
Aug 06, 2016 Circle K
5651 Clark Rd
Sarasota, FL 34233
$50.71 DIS gas
Aug 06, 2016 Brio Tuscan
190 University Town Ctr
Sarasota, FL 34243
$42.58 DIS Meal
Aug 06, 2016 Staples
8199 Tamiami Trail South
Sarasota, FL 34238
$32.09 DIS paper