2016 Election Cycle

Todd Barton - Expenditures
Date Entity Amount Purpose
Aug 06, 2016 Staples
8199 Tamiami Trail South
Sarasota, FL 34238
$(32.09) DIS paper
Aug 06, 2016 Staples
8199 Tamiami Trail South
Sarasota, FL 34238
$32.09 MON paper
Aug 06, 2016 Brio Tuscan
190 University Town Ctr
Sarasota, FL 34243
$(42.58) DIS Meal
Aug 06, 2016 Brio Tuscan
190 University Town Ctr
Sarasota, FL 34243
$42.58 MON Meal